Půjčky.tv - půjčky, které znáte z televize

Půjčky TV

Půjčky TV je porál, který Vám přináší informace a doporučení nejen o půjčkách, které jsou masivně inzerovány v televizním vysílání. Jsou tyto půjčky skutečně výhodné? Některé ano, některé méně. Na obrazovkách často vidíme reklamy na půjčky Provident či Home Credit a jistě jste též zaznamenali velkou kampaň na portál BANKÉŘKA.CZ, který Vás uvede do problematiky půjček a úvěrů a nabídne ty nejlepší na trhu - určitě doporučujeme k prostudování.


Ať už se klient rozhodne pro jakýkoli typ půjčky, měl by pečlivě zvážit své záměry a cíle, využít rady odborníka, pečlivě vybírat poskytovatele a v případě pochyb kdykoli od podpisu smlouvy odstoupit. Pokud jde ze strany věřitele o známky nátlaku, záměrné zneužití indispozic klienta, neetické chování nebo zamlčování důležitých okolností za účelem uzavření nevýhodné podvodné smlouvy, jedná se o trestný čin lichvy, který je třeba právně postihnout.

Spotřebitelské úvěry – půjčky

PŮJČKY Úvěry, neboli půjčky, se staly doménou bank. Mají totiž zásadní vliv na jejich příjmy. Banky však nejsou jediné, které mohou půjčky poskytovat. Existují také subjekty, které se pohybují zejména v soukromém sektoru, takzvané nebankovní finanční společnosti.


V případě spotřebitelského úvěru jde o půjčku fyzické osobě, která finanční prostředky užívá k úhradě spotřebního zboží či služeb. Tato osoba musí být občan České republiky starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky. V některých případech jsou půjčky poskytovány pouze pod podmínkou, že má klient v konkrétní bance založen účet.


Půjčky se v historii objevují současně se samotným vznikem peněz. Půjčování peněz za úplatu najdeme u starověkých kultur v Egyptě, stejně jako v Řecku a Římě. V době středověku však byly podle křesťanských ideálů podobné půjčky označovány za nemravné.
Před vznikem bank poskytovali půjčky obchodníci a soukromí směnárníci, kteří u každé půjčky její rizikovost samostatně odhadli a podle toho navyšovali úrok. Je tedy nasnadě označit tyto „podnikatele“ za podvodníky a lichváře.


Spořitelny

Velkým přínosem pro poskytování půjček byl vznik spořitelen. Krach akcií na vídeňské burze roku 1873 výrazně omezil činnost bank a důsledkem toho byla ztráta důvěry k bankovním institucím, které sice půjčky poskytovaly, ale výhradně státu nebo velkým podnikatelům. Drobní živnostníci se tedy obrátili s požadavky úvěrů a vkladů právě k důvěryhodnějším spořitelnám a záložnám. Takové drobné instituce měly totiž také velice nízké provozní náklady, tím pádem byl úvěr výhodnější.


V českých zemích dále od roku 1918 poklesl počet obchodních akciových bank a po roce 1948 došlo ke sjednocení celého bankovního systému a úvěry občanům zajišťovala Státní spořitelna.Každá půjčka má určitou specifikaci, podle níž lze odvodit její výhodnost. Základním údajem u poskytovaných úvěrů je úrok, čili suma v procentech, o kterou klient přeplatí dlužnou částku za rok. K úrokové míře se dále přičítá RPSN (roční procentní sazba nákladů), což je poplatek odvozený z dlužné částky, kterým za rok klient hradí správu účtu, poplatky za smlouvy, výběry nebo náklady na čerpání úvěru. Z nabídky poskytovatelů lze také využít nabídku vyřízení půjčky bez poplatků předem. Někteří z nich si poplatky za správu účtu připočítávají, jiní nabízí půjčky bez poplatků, které se ale většinou odrazí ve výši splátky. Kromě RPSN se k úvěru vztahují i ostatní poplatky například za předčasné splacení. Dalším aspektem je ručení. Banky již většinou od klientů ručitele nežádají, ale v některých případech se s touto podmínkou setkat můžeme. Za klienta se tedy musí zaručit další osoba, která na sebe přebere povinnost částku splatit, pokud ji nebude schopen hradit sám klient.
Půjčku lze klientovi vyplatit ihned v hotovosti na přepážce nebo bezhotovostně na účet a to jednorázově i postupně.


Druhy půjček

Dnes se setkáváme s různými druhy půjček. Půjčky zajišťované bankami nabízí nižší úrok. Klient by měl doložit výši svého příjmu a zajistit ručitele, pokud se jedná o vyšší částku. Na základě dostatečného ověření totožnosti a kontroly registru dlužníků jsou některé banky schopny poskytnout úvěr prakticky ihned. Většinou do několika hodin či dnů.

Doporučuje portál PŮJČKY.TV a

Nebankovní půjčky

Nebankovní půjčky tedy neposkytuje banka, ale subjekt, který je k této činnosti oprávněn. Těchto institucí je navíc mnohem větší počet než samotných bank a zákazník má tak na výběr více možností. Nebankovní subjekty pak nabízí například výhody jako individuální návrh úvěru pro konkrétního klienta, půjčky bez ručitele nebo služby pro specifické cílové skupiny jako jsou mladí manželé, důchodci nebo ženy na mateřské. Účel půjčky není v podstatě u nebankovních institucí důležitý, ale u většiny z nich je potřeba jej uvést za účelem přesného stanovení úroku. Výhodou této možnosti je také rychlé vyřízení a okamžité vyhodnocení požadavku. O půjčku lze zažádat po telefonu nebo přes internet v klidu z domova a v kteroukoli denní dobu.


Na rozdíl od velkých bank nebankovní společnosti své klienty tolik neprověřují, což může být lákadlem, ale i přes všechna pozitiva a benefity zde mohou pro zákazníka vyplynout určitá rizika. Jednání s takovou institucí totiž nemusí být plně právně ochráněno tak, jak tomu bývá u bank, jejichž úvěrové služby jsou ověřeny řadou zákazníků a jsou zde podchyceny právní nedostatky. Další riziko nastává v případě zániku firmy. Pokud totiž upadá do konkursu, její půjčky se okamžitě stávají splatné a nelze se spolehnout na to, že klienty zaniklé firmy převezme jiná společnost. V neposlední řadě musí také klient počítat s vyšším podílem RPSN.

Půjčky účelové

Žádost o úvěr lze podmínit tím, k čemu je jeho čerpání konkrétně určeno. Jedná se o takzvanou půjčku účelovou. Prostředky jsou uvolňovány na základě předložené dokumentace. V tom případě je možné získat vyšší částku i výhodnější úrok na rozdíl od půjček bezúčelových. Účelové úvěry jsou totiž pro firmy či banky méně rizikové a vyplácejí je na účet klienta po předložení faktury.


Půjčky bezúčelové

Ovšem je také možné půjčit si v podstatě na cokoliv. K tomu slouží půjčka bezúčelová. V tom případě není nutné důvod udávat. Tento druh úvěru má však zpravidla vyšší úrokovou sazbu než půjčky účelové. Banka částku vyplatí buď v hotovosti nebo převodem na účet.Půjčky ihned
Nebankovní půjčky
Půjčky bez registru
Půjčky bez poplatků
Půjčky ihned
Nebankovní půjčky
Půjčky bez registru
Půjčky bez poplatků
Půjčky ihned
SMS půjčky